Moksliniai straipsniai anglu kalba

Moksliniai straipsniai anglu kalba Visateksčiai straipsniai iš žurnalų, knygos, konferencijų medžiaga ir kt. Galima rasti mokslinių straipsnių bibliografinę informaciją ir referatus iš gamtos, technologijų, socialinių ir humanitarinių. Daugeliui straipsnių lietuvių kalba yra suteikta atviroji prieiga.

Moksliniai straipsniai anglu kalba

Tai gali būti recenzuojamų žurnalų straipsniai, konferencijų ar seminarų. Atviroji prieiga suteikia didesnę galimybę skleisti atliktų mokslinių tyrimų rezultatus. Tai didžiausia jau recenzuotų mokslinių straipsnių talpykla, kurioje vykdoma griežta.

Jei turite Jums ir Jūsų kolegoms naudingos medžiagos, kurią lietuvių kalba skaityti.

Moksliniai straipsniai anglu kalba

Originalas „Introduction to Summerhill“ (anglų k.). Problems of flexible work forms in Lithuania (straipsnis anglų kalba). Privatumas darbe: skirtingi požiūriai ir problemos (straipsnis anglų kalba). Santrauka anglų kalba – 1000–1200, lietuvių kalba –. Leidinyje publikuojami teoriniai ir empiriniai straipsniai, kuriais skelbiamos ir. Tarptautinėse duomenų bazėse dauguma informacijos pateikta anglų kalba. Norint rasti daug mokslinės informacijos, duomenų bazėse paiešką reikėtų atlikti. Mokslinės informacijos daugiausia galima rasti anglų kalba, nes mokslininkai.

Pirmieji moksliniai straipsniai buvo iśspausdinti 1994 metais, o iki 2004 metų.

Moksliniai straipsniai anglu kalba

Tekstas renkamas viena skiltimi A4 formato. Moksliniai straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsniai spausdinami lietuvių kalba su angliška santrauka (summary) arba anglų kalba su lietuviška santrauka. Tekstas turi atitikti kalbos ir rašto kultūros reikalavimus. Jei mokslas bendrautų viena kalba, – tarkime, anglų, – būtų lengviau, vadinasi.

Taip pat techninio, medicininio pobūdžio tekstų vertimai.

You may also like