Mūzikas klausīšanās 4 klasei

Mūzikas klausīšanās 4 klasei Blaumaņa lugai "Skroderdienas Silmačos". Līvbērzes vidusskolas skolotāja Inese ir izveidojusi fantastisku mājas lapu ar mūzikas klausīšanās piemēriem visām klasēm! Mūzikas instruments klavieres, Bungas- skaļi, klusi.

Mūzikas klausīšanās 4 klasei

Pēc dzirdes pazīst 3–4 skaľdarbus, tai skaitā Latvijas valsts himnu, un nosauc. Mācību priekšmeta programmas paraugs speciālo. Antonio Vivaldi Koncerts vijoļu koncerts “Rudens”, I. TK direktora amatā stājās kordiriģents un ērģeļu klases pedagogs Jānis Turss.

Mūzikas klausīšanās 4 klasei

Kluba darbībā ietilpa interesantu lekciju un mūzikas ierakstu klausīšanās. Mocarta dažādu žanru mūziku no cita autora mūzikas.

Vijole ir ļoti būtisks instruments mūzikas skolās, jo tās veido orķestra. Pielietota anketēšanas metode (aptaujas anketas) 11. D klases skolnieki iepazīstināja sākumskolas skolēnus ar mūzikas nedēļas notikumiem. Skolēniem bija jāpilda mūzikas klausīšanās uzdevumi, dažādi rakstiskie uzdevumi, kā arī bija jāveido. Aicinām arī tās skolēnu klases un jauniešus, kuri šogad neapmeklē visu ciklu! Mājas darbi, mācību diktāti,dzejolis, stāstījums. Laurai Tomelei, kurai IV vieta savā grupā.

Mūzikas klausīšanās 4 klasei

Tā iepazīstina skolēnus ar mūzikas izteiksmes līdzekļiem, mūzikas terminoloģiju. Rozenbergas sastādītajām mūzikas kasetēm 1. Kā mūzikas klausīšanās, tā muzicēšana nozīmē sistēmu atrašanu vai. Esmu pārliecināta, ka mūzika jāiekļauj pamatpriekšmetu sarakstā no 1. Pamatizglītības obligāto saturu veido šādas izglītības jomas: 4. Klausīšanās, runāšana, lasīšana un rakstīšana. MŪZIKAS KLAUSĪŠANĀS PROCESĀ MŪZIKAS STUNDĀS. Pētījuma bāze – Brocēnu vidusskolas 6. Ir mūzika, kas pārņem savā varā ar savu vienkāršumu, sirsnīgo melodiju.

You may also like