Pareigų klasifikatoriaus kodų lentelė

Pareigų klasifikatoriaus kodų lentelė Lietuvos profesijų klasifikatorius yra priemonė duomenims apie profesijas grupuoti, padedanti. Kvalifikacijos lygmuo − atliktinų profesijos užduočių ar pareigų sudėtingumas ir įvairovė. KLASIFIKATORIAUS SANDARA IR KODO STRUKTŪRA.

Pareigų klasifikatoriaus kodų lentelė

Kaip matyti iš lentelės, kvalifikacijos lygmens sąvoka daugiausia taikoma. Galiojanti klasifikatoriaus versija LPK 2012 yra parengta pagal Tarptautinį. Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus ISCO-08 nacionalinė versija. Profesija − visuma darbų, kurių pagrindinės užduotys ar pareigos labai.

Dėl Darbo partijos bylos LAT teisėjas Aidukas traukiasi iš pareigų. VMI puslapyje galima rasti lentelę, kurioje mokesčių inspekcija paaiškina, kaip turi būti naudojami PVM klasifikatoriaus kodai pildant PVM. Kuo skiriasi finansininko ir buhalterio pareigos? A klases rusies koda rasot pagal nauja ar pagal sena klasifikatoriu. Pradedant ieškoti kodo, reikia nepamiršti nustatyti kai kuriuos parametrus, t. Deklaracijos bendrosios dalies (PIDB4) IV skyriuje „Narystė, pareigos. S7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės sąrašo pasirenkamas 22 sandorio kodas „Gauta paskola“. Vardas, pavardė, Pareigos, Specifikacijos dalis, Data, Parašas. Kodai ir pavadinimai pasibaigusių juridinių asmenų, kurių teises ir pareigas yra perėmusi.

Pareigų klasifikatoriaus kodų lentelė

Lentelės pavadinimas Klasifikatorių DB. Išspausdintos paraiškos pirmojo lapo viršutinėje dalyje esančioje lentelėje tam. Savivaldybės seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojo pareigos, vardas. Pildant paraišką, naudmenų ir kitų plotų kodai surašomi pagal šį klasifikatorių:. Darbuotojo pareigų aprašymas suteikia informaciją apie pagrindinius veiklos. Darbuotojų pareigos įvedamos, koreguojamos bei peržiūrimos pasirinkus meniu. Pajamų mokesčių lentelės atidaromos pasirinkus meniu punktą Atlyginimai.

Valstybių kodų ir pavadinimų klasifikatorių žiūrėti formos 2-SD apačioje).

You may also like