Pavardžių kirčiavimas

Pavardžių kirčiavimas Moterų pavardes: Kietienė, Gervienė, Cvirkienė, reikia kirčiuoti šaknyje. Ištekėjusių moterų pavardės su priesaga -ienė, padarytos iš pirmosios kirčiuotės. Balsės e, ėir ę, i, y ir į, u, ū ir ų, a ir ąneskiriamos, tai yra pavardės, turinčios.

Pavardžių kirčiavimas

Lietuvių kalbos sakinių ir žodžių kirčiavimas. Jūsų tekstas: (Enter) Sukirčiuotas tekstas:. Pagal lietuvių kalbos taisykles vyrų ir moterų pavardės turi skirtingas formas: iš vyriškų pavardžių su galūne -as (pvz. Kučiauskas) ištekėjusių. Pavyzdžiams imamos žinomų žmonių – politikų, rašytojų pavardės ir.

Pavardžių kirčiavimas

Dvikamienių vyrų vardų pirmųjų dėmenų priegaidę beveik visada liudija tokios pat sandaros pavardžių ir asmenvardinės kilmės vietovardžių kirčiavimas. Naujoji“ kalbininkų karta vardų kirčiavimą išnormino kaip ir daugelį. LKŽ), visi kirčiavimo vadovėliai, žinynai, gramatikos. Pavardes turi visos indoeuropiečių tautos, išskyrus islandus, kurie vietoj pavardžių naudoja tėvavardžius. Indoeuropiečių tautose, išskyrus baltus ir slavus. Tyrimu buvo siekiama nustatyti, ar anketoje pateiktų pavardžių kirčiavimo norma sutampa su realiąja vartosena.

ESMINIAI ŽODŽIAI: pavardės, daryba, tarmės, bendrinė kalba. Kaip kirčiuoti šeiminės padėties nerodančias moterų pavardes? Būčiau labai dėkingas, jeigu paaiškintumėte moterų pavardžių rašymą.

Pavardžių kirčiavimas

Moteriškų pavardžių kirčiavimas taip pat gali sukelti neaiškumų, abejojant, ar kirtį dėti. Pabrėžiu, kad tariant mano pavardę reikia kirčiuoti antrąjį skiemenį“, – pokalbio pradžioje LŽ akcentavo vyriškis. Tiesa, dabartinių pavardžių „kirčiavimas nėra visoje Lietuvoje vienodas“ (Salys R 2, 270). Todėl norminant lietuvių vardų kirčiavimą pa- prastai pasirenkamas.

Tarptautinių žodžių ir medicinos terminų kirčiavimas.

You may also like