Priebalsiu asimiliacija pavyzdziai

Priebalsiu asimiliacija pavyzdziai Tariant žodį priebalsis z prieš dž virsta ž: vabzdžiai tariame vabždžiai, pavyzdžiai – pavyždžiai. Kai kuriuose žodžiuose priebalsiai vienaip tariami, kitaip rašomi. Perskaityk taisyklingai žodžius: pavyzdžiai, pėsčias, anksčiau, kasdamas, sukdamas.

Priebalsiu asimiliacija pavyzdziai

Perskaitykite sakinius ir pažymėkite žodžius, kur priebalsiai s, z, dz, c, š, ž, dž, č derinami pagal tarimo vietą. Susidūrę duslieji ir skardieji priebalsiai supanašėja (vyksta priebalsių asimiliacija). Lietuvoje kalboje asimiliacija vyksta trim atvejais, kurie remiasi šiomis fonetinėmis. A 5 formato lentelė padės lengviau įsiminti supanašėjusių priebalsių rašybą.

Priebalsiu asimiliacija pavyzdziai

Tariant žodį, priebalsis z prieš dž virsta ž: vabzdžiai tariame vabždžiai, pavyzdžiai.

Ankstesnė prekė PREKĖ 44 52 Kita prekė. Paskirtis: priemonė skirta 3-4 klasei mokinių žinių patikrinimui (priebalsių supanašėjimas). Tai praktinės užduotys, kurios metu mokinys turi pasirinkti tinkamą. Lietuvių kalboje gausu ir balsių, ir priebalsių kaitos pavyzdžių. Rokas su Elena likdavo namų saugoti. Asimiliacija pagal palatališkumą yra artimoji.

Tikrinama ilgųjų balsių rašyba, nosinių raidžių rašyba galūnėse, priebalsių asimiliacija. Analizuojama tik tiek pavyzdžių, kiek būtina taisyklės esmei atskleisti.

Priebalsiu asimiliacija pavyzdziai

Priebalsių supanašėjimas ir susiliejimas? Fonetikos objektas yra ne tik garsai (balsiai, priebalsiai, dvigarsiai), bet ir jų. PRIEBALSIŲ SUPANAŠĖJIMAS (ASIMILIACIJA). Morferninės žodžių analizės pavyzdžiai. Pagrindiniai lietuvių kalbos žodžių darybos būdai 40. Nosinių balsių rašyba žodžių šaknyje.

Pirmieji indoeuropiečių kalbų rašto pavyzdžiai. Balsių asimiliacija veikia ne tik balsius, bet ir dvigarsius, kurių kompo. Pavyzdžiai rodo, kad minėtos priebalsių asimiliacijos taip pat nevyksta, kai. Taisyklingai užrašyti daugumą paprasčiausios priebalsių asimiliacijos žodžių. PAVYZDŽIŲ KŪRIMO IR JŲ TAIKYMO PRADINIAME UGDYME.

You may also like