Priebalsių supanašėjimo pratimai

Priebalsių supanašėjimo pratimai Lietuvių kalbos priebalsiai rašomi remiantis fonetiniu, morfologiniu, tradiciniu rašybos principais arba jų deriniais: 1) atsižvelgiant į tarimą: pvz. Asimiliacija – vieno garso supanašėjimas su kitu. Kai susiduria dusliųjų ir skardžiųjų.

Priebalsių supanašėjimo pratimai

Rokas su Elena likdavo namų saugoti. Tikrinama ilgųjų balsių rašyba, nosinių raidžių rašyba galūnėse, priebalsių asimiliacija. Pratimai ir užduotys parinktos atsižvelgiant į vadovėlio puslapiuose aptariamas temas. Priebalsių supanašėjimas ir susiliejimas.

Priebalsių supanašėjimo pratimai

Jie žino daugybę pratimų, kaip nustatyti taisyklingą. Mokant priebalsių supanašėjimo, svarbūs buvo. BALSIŲ e IR ia RAŠYMAS ŽODŽIŲ GALŪNĖSE. Todėl literatūros pamokose priebalsių supanašėjimo. Parengiamieji artikuliaciniai pratimai garsui Ž tarti. Aiškinimas, demonstravimas, pratimai, komentuojamieji, aiškinamieji diktantai, savarankiškos užduotys. Gebės pritaikyti priebalsių supanašėjimo taisykles.

Užduočių pavyzdžiai: lietuvių kalbos pratimai, literatūros tekstai ir užduotys. Atpažįsta ir geba paaiškinti įvairius priebalsių supanašėjimo ir.

Priebalsių supanašėjimo pratimai

Geba atlikti kybojimo, lipimo ir perlipimo pratimus. Suvokia priebalsių supanašėjimo atvejus. Padaryti priebalsioj rašybos ir priebalsių supanašėjimo pratimus. Namų darbų atsakymus rašyti atskirus linijinius lapus, pagal šita pavyzdį:.

Kortelėse, skirtose mokytis žodžių su priebalsių supanašėjimu, šalia paveikslo verta įrašyti tarimą. Atlikę 2 pratimą, mokiniai turėtų jį pakomentuoti, kad tie, kurie dar neskiria. Paskirtis: priemonė skirta 3-4 klasei mokinių žinių patikrinimui (priebalsių supanašėjimas). Tai praktinės užduotys, kurios metu mokinys turi pasirinkti tinkamą. Leksinės krypties stilistiniai pratimai (tikslaus, tinkamo žodžio parinkimas arba paieška žodyne). Puikus įrankis pratimų kūrimui yra pateikiamas kompaktinėje plokštelėje.

Yra kelių tipų užduotys (pratimai, diktantai, žaidimai). Mokomasi susirasti reikiamą temą, tekstą, pratimą, užduotį ar iliustraciją.

You may also like