Priešpaskutinio skiemens taisyklė

Priešpaskutinio skiemens taisyklė Lietuvių kalboje kaitomų žodžių, turinčių kirtį antrajame nuo galo skiemenyje, kirčiavimo dėsningumus apibrėžia vadinamoji. Kaitomų žodžių kirtis iš vieno skiemens į kitą šokinėja pagal tam tikras taisykles. Priešpaskutinio skiemens taisyklė (veiksmažodžiai).

Priešpaskutinio skiemens taisyklė

Raskite ir pažymėkite veiksmažodžius, paklūstančius priešpaskutinio skiemens taisyklei. Mokomoji tarties ir kirčiavimo programa. Prisiminkite priešpaskutinio skiemens taisyklę.

Pažymėkite, kurių žodžių galininkas kirčiuojamas gale.

Priešpaskutinio skiemens taisyklė

Jei abejojate, pasiremkite kirčiavimo žinynu arba žodynu. Jei kaitomo žodžio antras nuo galo kirčiuotas skiemuo yra trumpas arba turi tvirtagalę priegaidę, tai tam tikrose to. Paprastai veiksmažodžių pagrindinių formų kirčiavimas. Kirčiavimas priešpaskutinio skiemens taisyklė. Priespaskutinio skiemens taisykles. Taisyklingai kirčiuoti tam tikrus žodžių linksnius gali padėti praktinės – daugiskaitos naudininko ir priešpaskutinio skiemens – taisyklės. Jie teigė, kad taip buvo gerokai lengviau įsiminti kirčiavimo taisykles ir pasimokyti.

Jeigu kirčiuotas tolesnis skiemuo. Kirčiuoti ilgieji skiemenys gali turėti ir tvirtapradę ir tvirtagalę pprigaidę, kai jų pagrindą sudaro: 1)balsiai.

Priešpaskutinio skiemens taisyklė

Latvijos vietovardžių kirčiuojamas pirmasis žodžio skiemuo, pvz. Pasakykite priešpaskutinio skiemens taisyklę, kuri neleidžia šitaip kirčiuoti. Kiekvienas skiemuo turi balsį ar dvigarsį, tas balsis ar dvigarsis. Praktinės kirčiavimo taisyklės: kirčiuoti dvigarsiai ir ilgieji balsiai 0 88.

Ilgasis kirčiuotas žodžio galo skiemuo. Visiems kaitomiems žodžiams bendra yra vadinamoji priešpaskutinio skiemens taisyklė. Ji yra tokia: jei kaitomo žodžio priešpaskutinis. Veiksmažodžiai Sakau, rašau, klausau. Pagrindinės lietuviškų žodžių tarimo ir kamieno rašybos taisyklės. Vyresnių vilniečių kalboje radome daugiau kirčiavimo kamiene negu galūnėje, kai veikia priešpaskutinio skiemens taisyklė. Pageidaujamo varianto, kaip galima suprasti „Preiiiiiila“, norminiu požiūriu apskritai negalėtų būti: pagal priešpaskutinio skiemens taisyklę.

Jolita Urbanavičienė teigė, kad tyrimas buvo susijęs su priešpaskutinio skiemens taisykle, kuri nustato daugiau nei pusės visų lietuvių kalbos žodžių. Ar priešpaskutinio skiemens taisyklė yra girdėta? Ar skiriame tvirtapradę priegaidę nuo tvirtagalės? Jei taip, tada neturi kilti klausimų, kodėl.

You may also like