Protestantizmo atšaka

Protestantizmo atšaka Protestantizmu vadinamos krikščionybės kryptys, kurios atsirado po Reformacijos XVI a. Didžiausios protestantizmo atšakos: evangelikai, liuteronai. Reformatų atšaka įsitvirtino keletoje Šveicarijos kantonų, Olandijoje.

Protestantizmo atšaka

Pagrindinė, ankstyviausia ir dabar labiausiai paplitusi protestantizmo kryptis. Ankstyvoji protestantizmo atšaka, susikūrusi XVI a. Vadovas, Apaštalai (vėliau – popiežiai) kaip Jėzaus Kristaus bažnyčios paveldėtojai, Mokymų tęstinumas svarbiau nei tiesioginė. Kuo skiriasi katalikybė nuo protestantizmo? Martinas Liuteris, Ulrichas Cvinglis, Žanas Kalvinas davė pradžią judėjimui, gavusiam protestantizmo vardą. Liuteronai – tai tie, kurie yra betarpiškai. Anglikonai – ankstyvoji protestantizmo atšaka.

Pastarųjų Lietuvoje, išskyrus prieškarę Klaipėdą, nė nebuvo. Taigi mums aktualios yra dvi protestantizmo šakos. Krikščionys būna katalikai, protestantai, pravoslavai. Tai trys pagrindinės krikščioniškosios Bažnyčios. Paskutinės dvi dar turi įvairių atšakų. Terminas protestantai atsirado 1529 metais, kai dalis M.

Protestantizmo atšaka

Liuterio šalininkų Vokietijos Špėjerio mieste pareiškė protestą dėl nutarimo riboti liuteronybės plitimą. Définitions de protestantizmo, synonymes, antonymes, dérivés de.

Tai ankstyvoji protestantizmo atšaka, susikūrusi XVI a. XVIII šimtmečio pradžioje čionai palaipsniui pradėjo skverbtis piligrimai (protestantizmo atšaka), kurie nesutarė su anglikonais. Mažojoje Lietuvoje gyvenę lietuviai išpažino katalikybę, o lietuvininkai – liuteronybę (evangelikai liuteronai, protestantizmo atšaka). Kitose šalyse paplito įvairios kalvinizmo atšakos: Prancūzijoje. Anglijoje bažnyčia yra valstybinė. Susituokusi moteris automatiškai prarasdavo darbą, nes olandų visuomenėje vyravo griežtas kalvinizmas (protestantizmo atšaka). Puritonai – griežtos protestantizmo atmainos XVI-XVII a. Metodistų judėjimas – protestantizmo atšaka. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, JAV, ši bažnyčia yra viena.

Ten kūrėsi naujos protestantizmo atšakos ir formavosi naujos reformatų Bažnyčios.

You may also like