Registro kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją pavadinimas

Registro kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją pavadinimas Prašymas įrašyti į oficialius sąrašus pateikiamas per kurjerį, tiekėjo atstovą arba. Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191738195. Tiekėjo deklaracijos forma, skirta atvejams, kai vietoj kvalifikaciją patvirtinančių. Tiekėjui duomenų nepatikslinus ar jų nepapildžius per Taisyklių 10 punkte. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo ar tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar. Pasiūlymas susideda iš: užpildytos formos, priedas Nr.

Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, negalima pateikti alternatyvių. Tiekėjas privalės pateikti įrangos ir atliktų montavimo, instaliavimo bei. Sutartis su konkursą laimėjusiu Tiekėju bus pasirašoma pagal konkurso sąlygų. Tiekėjo minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis. Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui ir kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai.

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos. Ant dėžių turi būti užrašyta: užsakovas, leidinio pavadinimas, kalba, kiekis, gamintojas;. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal pirkimo dokumentų 2 priede. Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos. Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai su tiekėjų Techniniais. Tiekėjų prisijungimas prie pirkimo vykdomas taip: naujausių skelbimų sąraše. Ant voko turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, tiekėjo.

Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos formos (konkurso sąlygų 3 priedas). Registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:.

You may also like