Retorinės priemonės

Retorinės priemonės Tai kalbos dailumo, puošnumo, įtaigumo priemonės. Meninės raiškos priemonės – meninio teksto (kūrinio) kalbos raiškos, stiliaus ir poetikos elementai, kurie padeda išreikšti. Pagrindinė antitezės priemonė – antonimai.

Retorinės priemonės

Laipsniavimas-retorinė figūra, kai žodžiai, frazės, pasakymai. Prekių gyrimų įtaigumui sustiprinti pasitelkiamas humoras, vartojamos retorinės priemonės (ryškūs kreipiniai, pakartojimai ir pan.), pasitaiko ir eilėdaros pradų:. Atsitiktiniu būdu analizei buvo atrinkti 100 angliškų reklamos šūkių, kurie buvo suskirstyti į grupes pagal vartojamas kalbos ir retorines priemones. Specifinės kalbos ekspresyvumą didinančios priemonės – tropai ir retorinės figūros.

Retorinės priemonės

Tropai ir retorinės figūros skirtos: patraukti. Frazeologizmai yra viena svarbiausių raiškos priemonių. Politikų kalboje esančių frazeologinių junginių nagrinėjimas retoriniu aspektu atskleidžia. Reikšminiai žodžiai: politinis diskursas; pristatymas; kompozicija; retorinės priemonės; oratorius. Retorinė analizė remiasi nekalbiniu. Politinis diskursas susilaukia vis platesnio nagrinėjimo.

Golka apibrėžia retoriką kaip persvazijos priemonių — visuotinai žinomų kodų. Pirmasis etapas iš esmės susijęs su kalbos strategija, o retorinis etapas apima taktinius aspektus – retorinių priemonių bei metodų pasirinkimą ir patį teksto. Ugdomas gebėjimas parinkti adekvačias, lyderio asmenybę (įvaizdį) išreiškiančias retorinės išraiškos priemones. Lyderis, siekdamas suprojektuoti konkretų lyderystės stilių (išorinį spektaklį), renkasi atitinkamą retorinę strategiją ir žiniasklaidos priemonę savo pasirodymui. Nors Isokrato citatos bei jo kalbų parafrazėmis iliustruotos retorinės priemonės jau seniai buvo apžvelgtos ne vieno mokslininko, vis dėlto ligi šiol nėra aiškaus ir. Išplėstojo abstrakto Gebėti vartoti retorines. Strofos emocingumą padeda atskleisti retorinės priemonės (klausimas ir sušukimas) bei skyryba. Antrajame posmelyje išlieka ta pati lyrinio subjekto būsena.

Karpavičius „Piliečio pamokslinė kalba“. Kaip atpažinti retorines kalbinės raiškos priemones dainose? Istorinis kontekstas, retorinės priemonės.

You may also like