Sakinio daliu nagrinejimas internetu

Sakinio daliu nagrinejimas internetu Pateikti vieną tikėtiniausią variantą. Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinė sistema. Darbe yra aprašoma sintaksinio nagrinėjimo tvarka.

Sakinio daliu nagrinejimas internetu

Išnagrinėti sakinio dalimis (pasakyti sakinio dalies pavadinimą, rūšį, reiškimo būdą). Vien tarnybinės kalbos dalys (prielinksniai, jungtukai, dalelytės) sakinio dalių gretos nesudaro, netinka ir su kitomis sakinio dalimis nesusiję savarankiški sakinio. Galima grafinė sakinio analizė (linijinė arba hierarchinė) arba išsamioji sakinio analizė (žodžiu arba raštu). Linijinė analizė – tai sakinio dalių.

Sakinio daliu nagrinejimas internetu

Sukurti lietuvių kalbos żodżio dalių analizès alY goritmą. Internetu pasiekiamų AVS skaičius yra dauY giau nei 30. Verčiami żodżiai, sakiniai, dokumentai ir tinklaY lapiai iś bet. Atlikus lietuviśko żodżio dalių analizę ir iśnagY. Morfologinis kalbos dalių nagrinėjimas. Sakinio dalys – tai žodžiai, sakinyje atsakantys į tam tikrus klausimus. Vientisinio sakinio skyryba: išplėstinės dalyvinės, pusdalyvinės ir padalyvinės.

Vieni tarnybiniai žodžiai (prielinksniai, jungtukai, dalelytės) sakinio dalių. Trečia, skirtingas nagrinėjimas padeda atskleisti skirtingą sakinio turinį, pvz.

Sakinio daliu nagrinejimas internetu

Linksniuojamųjų kalbos dalių galūnių rašyba. Kirčiavimas internetu (Tai programa, kirčiuojanti lietuvišką tekstą). Vientisinių ir sudėtinių sakinių sintaksinio nagrinėjimo ir skyrybos įgūdžių tolesnis. Atliekant sintaksinę analizę, čia remiamasi specifiniu anglų kalbos bruožu.

Mokosi atlikti garsinę žodžio analizę (pasakyti visus žodžio garsus iš eilės, pasakyti pirmą….. Vienarūšių sakinio dalių skyrimas kableliais (paprasčiausi atvejai). Sudėtinio sakinio sandara ir elementarioji skyryba. Pusdalyvio gramatinio nagrinėjimo planas.

You may also like