Savitoji lydymosi šiluma lentelė

Savitoji lydymosi šiluma lentelė Savitoji lydymosi šiluma – šilumos kiekis, kurio reikia norint 1 kilogramą kietos. Home Fizika Užduotys 9 klasė Sąlygos Šilumos kiekis, darbas, energija. Taigi, norint m masės kūno, kurio medžiagos savitoji šiluma c, temperatūrą pakelti nuo t1 iki.

Savitoji lydymosi šiluma lentelė

Kai kurių medžiagų virimo temperatūra tvir ir savitoji garavimo šiluma L. Raskite savitąją medžiagos lydymosi šilumą λ ir savitąją medžiagos šilumą c1. Duomenis rašykite į lentelę: Laikas min. Savitoji šiluma, Šilumos laidumas, Elektrinės grandinės, Kuro.

Savitoji lydymosi šiluma lentelė

Pagal medžiagų savitųjų šilumų lentelę nustato iš kokio metalo pagamintas ritinėlis.

Q – šilumos kiekis c – savitoji šiluma m – masė. Lentelėje pateikiame kai kurių rūšių kuro degimo šilumos vertes. Kokį šilumos kiekį dujos atvėsdamos atidavė aplinkai? Puslaidininkiai yra ketvirtojo Mendelejevo lentelės periodo elementai:. Skaičiuokle parenkite lentelę Kompiuteris „XXI amžius“ ir padė- kite Indrei. Lentelės Medžiagų lydymosi temperatūra t ir savitoji lydymosi šiluma λ duomenis. Bet įdomu – kiek kainuotų tona parafino, kokia jo lydymosi temperatura ir šiluma.

C; r – fazinio virsmo (lydymosi) savitoji šiluma.

Savitoji lydymosi šiluma lentelė

Kampų nuo 0 iki 90 laipsnių sinusų ir tangentų verčių lentelė. Dirbdami grupėmis arba individualiai, mokiniai prisimena šilumos. Kartotinių ir dalinių matavimo vienetų sudarymo lentelė å. Naudodami psichrometrinės lentelės duomenis nustatykite, kokia. Sprendimai su paaiškinimais, rezultatų lentelės. Lydymasis kietėjimas, lydymosi temperatūra, savitoji lydymosi šiluma. Pagal pateiktą pavyzdį apskaičiuoti dydžius, pildyti jų reikšmių lenteles.

SAVITOJI ŠILUMA – rodo kiek šilumos reikia 1 kg medžiagos temperatūrai paketi 1. LYDYMOSI, KIETĖJIMO, VIRIMO TEMPERATŪRA – temperatūra kurioje.

You may also like