Savitoji siluma lentele

Savitoji siluma lentele Kai kurių medžiagų virimo temperatūra tvir ir savitoji garavimo šiluma L. Kuro degimo šiluma Šilumos šaltiniai. Savitoji šiluminė talpa – šilumos kiekis, reikalingas 1 kg medžiagos temperatūrą pakelti vienu laipsniu.

Savitoji siluma lentele

Q – šilumos kiekis c – savitoji šiluma m – masė. L – savitoji garavimo šiluma m – masė. Savitoji šiluma rodo, kiek šilumos reikia vieno kilogramo medžiagos temperatūrai pakelti vienu laipsniu. Pagal medžiagų savitųjų šilumų lentelę nustato iš kokio metalo pagamintas.

Savitoji siluma lentele

Home Fizika Teorija 9 klasė Šiluminiai reiškiniai Šilumos laidumas, kiekis, savitoji šiluma, faziniai virsmai. Taigi, norint m masės kūno, kurio medžiagos savitoji šiluma c, temperatūrą pakelti nuo t1 iki. Taigi savitoji kondensacijos šiluma lygi savitajai garavimo šilumai. Magnetinė indukcija, tiesaus laido atkarpa. Maksimalus magnetinio lauko jėgų momentas. Masės vieneto šiluminė talpa vadinama specifine arba savitąja šiluma: mdT.

Gautus rezultatus surašykite į 1 lentelę: 1 lentelė. Cp – oro molio savitoji šiluma esant pastoviam slėgiui. Darbo tikslas: nustatyti metalų molines šilumas, susipažinti su kietųjų kūnų specifinės šilumos teorija.

Savitoji siluma lentele

Kūno savitoji šiluma yra šilumos kiekis, kurį gauna, arba kurio netenka l kg. Matavimų ir skaičiavimų rezultatus surašykite į 1 lentelę. Dujų ir oro vidutinė tūrinė savitoji (specifinė) šiluma 200; lentelė. Soties būsenos vandens ir vandens garo savybės 201; lentelė.

Molinė šiluma skaitine verte lygi šilumos kiekiui, kurį suteikus. Sočiųjų vandens garų savybės įvairiose temperatūrose. Lentelėje nenurodytos patalpos priskiriamos tai dūmų šalinimo klasei, kuriai labiausiai atitinka pagal.

You may also like