Semantizmai vlkk

Semantizmai vlkk Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas (toliau – DKKS). Leksikos klaidos: leksika, skoliniai, barbarizmai, vertalai, hibridai, semantizmai. Vienažodžiai ir daugiažodžiai vertalai.

Semantizmai vlkk

Vertiniai – žodžiai, padaryti pagal kitos kalbos darybos modelį, pvz. Neteiktini vertiniai– nekūrybiškai, netinkamai arba be reikalo išsiversti žodžiai. VLKK Konsultacijų bankas) tokia veiksmažodžio reikšmė vertinama kaip. Spaudos konferencijoje dalyvavo ŠMKK nariai Rima Baškienė ir Valentinas Stundys, VLKK pirmininkė Daiva Vaišnienė ir Mažeikių Merkelio.

Semantizmai vlkk

Semantizmai – reikšmės vertiniai, t. VERTALAI – tai žodžiai ar žodžių junginiai, pažodžiui išversti iš kitų kalbų, pažeidžiant lietuvių kalbos žodžių darybos normas.

VLKK) nutarimai, kuriais nusakomos ir apibrėžiamos pagrindi- nės bendrinės lietuvių kalbos normos. Kaip matyti, lietuvių bendrinės kalbos normas. Reikšminiai žodžiai: leksika, kalbos norma, semantizmai, vertalai, svetimybės. Primename VLKK nutarimą ,,Dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo“. Nevartotini vertiniai, dar vadinami vertalais, neteiktinaisiais. Vadinamieji reikšmės vertiniai – semantizmai – vartojami ne sava, skolinta reikšme, taip pat daţnoki. Daliniai semantizmai tie, kuriuose netaisyklingai vartojama tik kuri nors žodžio dalis, pvz.

Semantizmai vlkk

Prastai sudaryti vertiniai vadinami vertalais. Todėl kalbininkai, įvairių sričių atstovai siūlo pakaitus naujiems žodžiams, kad vertiniai. Sąrašas paskelbtas VLKK tinklalapyje. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudaryto DKKS pateikti semantizmai. VLKK aprobuotus žodynus, en- ciklopedijas ir t. Interneto puslapių, kuriuose aptikta klaida, skaičius.

You may also like