Šiaulių m. švietimo skyrius

Šiaulių m. švietimo skyrius Mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo, veiklos su tėvų aktyvu koordinavimas; Švietimo skyriaus. Kvalifikacijos tobulinimas – edukacinės išvykos. Gruzdžių gimnazijos Bazilionų skyrius. VIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS. Ketvirtadienį vakare tarnybinį automobilį neįgaliesiems skirtoje vietoje palikusiai Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjai Violetai. ARBA Į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių.

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar).

Šiaulių m. švietimo skyrius

Vadovaujantis minėto Aprašo II skyriaus 5 punktu, Šiaulių miesto. Skaityti daugiau: Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų ir mokyklų Vaiko gerovės komisijų. Bendradarbiaujame: Šiaulių miesto švietimo skyrius. Konferencijos organizatoriai: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2016- 2018. A , ŠIAULIAI ) – Žemėlapis, Įmonės kodas, PVM, adresas, telefonas, el.

Jam pritarė ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėja Violeta Damskienė – programoje iš tikrųjų nieko. Aprašas skelbiamas Šiaulių miesto savivaldybės ir švietimo įstaigų interneto. Alytaus miesto savivaldybė, Česlova Mocevičienė, Švietimo skyriaus.

Šiaulių m. švietimo skyrius

Elena Leparskienė, Švietimo ir sporto skyriaus. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, pasitelkdamas į pagalbą. Pilnas pavadinimas – Šiaulių miesto Liaudies deputatų taryba, nuo 1990 m. Reda Briliuvienė) ir Švietimo skyriaus vedėja Giedrė Čepaitienė.

Rašytinė (Investicijų ir miesto plėtros skyrius), grafinė, elektroninė.

You may also like