Skaičiuotės ir greitakalbės

Skaičiuotės ir greitakalbės Lietuvių liaudies skaičiuotės kam nors išskaičiuoti. Ritė bitė be nagų, kinkis binkis be ausų, aus, maus, bus medaus, storą ropę. SKAIČIUOTĖS Ačiū, pačiū, lįsk į pečių. Atsižvelgdama į pradinių klasių mokytojų ir tėvų pageidavimus, „Šviesos“ leidykla ėmėsi rengti spaudai naują skaitinių seriją pradinių klasių mokiniams. Aš ne gėlelė, bet iš gėlelių, aš ne lapelis, bet iš lapelių. Skaičiuotes dažniausiai sudaro rišlūs, paprasti. Anoj pusėj marių širmi žirgai žvengia, kitoj pusėj marių – kamanos blizga.

Skaičiuotės ir greitakalbės

Smulkioji tautosaka – tai mįslės, patarlės, skaičiuotės greitakalbės, garsų pamėgdžiojimai. Valandėlių metu išmoktą tautosaką – ratelius, skaičiuotes, greitakalbes, pasierzinimus – jie įterpia į individualius ir grupinius žaidimus. Liaudies pasakos, padavimai, sakmės, skaičiuotės, žaidinimai, tradiciniai paukščių ir gyvūnų balsų pamėgdžiojimai, patarlės, mįslės, greitakalbės, dainos ir kita. Imbrado bibliotekoje įvyko antras užsiėmimas. Tegul vaikai ir paukščiai skraido : pasakos, padavimai, eilėraščiai, žaidimai, dainos, pamėgdžiojimai, patarlės, mįslės, papročiai, greitakalbės, skaičiuotės. Smulkiąją lietuvių tautosaką sudaro patarlės, priežodžiai, mįslės, minklės, skaičiuotės, greitakalbės. Tai pasakos, anekdotas, eilėraščiai, dainos, patarlės, mįslės, sakmės, būrimai, skaičiuotės, greitakalbės, pasišaipymai iš vardų, šiurpės, poema, atminimai.

Aus, maus, bus medaus, kas to medaus paragaus, tas išeis! Jų dėka patarlę jimus, užkalbėjimus, juokavimus, Šiame straipsnyje kiek plačiau ar priežodį lengviau įsiminti ar tar- greitakalbes, skaičiuotes, mįsles ir aptarsime. Referatai, Kalbos ir literatūra, Rusų kalba, Ничего себе малышка! Trumpos pasakaitės apie žiurkėną Vidą ir jo. Ты дружок, конечно, прав – Каланчу зовут. GREITAKALBĖ Bėgo kiškutis pro spragutę prie pakratų. Patartina būsimajam pirmaklasiui padėti lavinant jo pirmuosius rašymo įgūdžius. Smulkiosios tautosakos pavyzdžiai (greitakalbės, skaičiuotės, gamtos garsų pamėgdžiojimai).

Mažieji mokomi dainuoti įvairias lietuvių liaudies dainas, skaičiuotes, greitakalbes, klausosi ir patys seka trumpas pasakaites ir pasakojimus.

You may also like