Smelingoji lyguma

Smelingoji lyguma Molingoji lyguma – lyguma, susidariusi susiklosčius moliams prieledyninio ežero dugne. Smėlingoji lyguma – lyguma, susidariusiu ledyno tirpsmo vandeniui. Taip ilgainiui susidarė smėlingoji lyguma. Ledyno slinkimas Ledyno atsitraukimas. Yra 4 plačios jos dalys: Žeimenos, Vilnios, Merkio vidurupio-Vokės, Merkio žemupio-Katros lygumos. Kiekvienoje jų, einant iš šiaurės vakarų į pietryčius, yra 4. Moreninė lyguma (VIDURIO LIETUVOS ŽEMUMA) 2.

Smelingoji lyguma

Tokios miškingos smėlingosios lygumos yra šalia visų didžiųjų žemyninių Lietuvos miestų. Tai banguotos moreninės lygumos (nusėtos pavieniais ozais, drumlinais arba recesinėmis pakraštinėmis ledyninėmis formomis) arba.

Kur tik akimis užmatai, visur lygumos. Susidarė vidurio Lietuvoje plytinti moreninė lyguma. Kai kur ledo tirpsmo vanduo nenutekėjo, susikaupė prie ledyno pakraščio – susidarė prieledyniniai ežerai. Pakilus oro temperatūrai, ledynas ėmė smarkiai tirpti. Nuo jo pakraščio į šalia plytinčią lygumą, nešdami žvirgždo, smėlio ir molio. Pangrinėk ir paiiškink kaip susidarė baltijos aukštumos ir pietryčių smėlingoji lyguma.

KUo medininku aukštuma skiriasi nuo kitų lietuvos aukštumu?

Smelingoji lyguma

Pagrindinius Lietuvos reljefo bruožus – lygumas, aukštumas, plynaukštes, gūbrius. Lygumos paviršių paįvairina ir termokarstinės daubos su nedideliais ežerėliais, smėlingos lygumos pietinėje dalyje. Vidurio Lietuvos žemumai, per kurią teka. Rajono paviršius – plokščia lyguma, išvagota tankaus slėnių tinklo. NEMUNO ŽEMUPIO MOLINGOJI IR SMĖLINGOJI LYGUMA BASALYKAS, A. Išskyrus neriją, kur dangos sąskaida sumažėjo 4%, kitur ji išaugo nuo 12%. Galinė morena, smėlingoji lyguma, moreninė aukštuma, molingoji lyguma, moreninė lyguma, prieledyniniai ežerai, žemumos, aukštumos, lygumos, Aukštojo.

Dainavos smėlingoji lyguma plyti didžiojoje dalyje abipus Merkio, o nuo Katros rytinėje pusėje, peršokusi Nemuną, įsiremia į morenines aukštumas vakaruose. Kai vanduo nutekėjo, ežerų vietoje liko molingosios lygumos. Taip per šimtus metų susidarė Pietryčių smėlingoji lyguma.

You may also like