Socialiniu paslaugu istatymas

Socialiniu paslaugu istatymas LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMAS 1996 m. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas. Teisės aktų paieškos sistema, tekstai su visais pakeitimais: kodeksai, įstatymai, nutarimai, įsakymai, ryšiai. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Vilniaus miesto socialinės paramos centro veikla. Neįgaliųjų socialinė integracija: Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. DĖL socialinių paslaugų katalogo 2000 m. Straipsnyje apžvelgiama socialinių paslaugų samprata ir jų teikimo ypatumai;. Nemažai diskusijų Lietuvoje sukėlė nuo 2012 m. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos.

Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus. Patvirtinti Druskininkų savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų planą. Dėl socialinių paslaugų, kurių teikimą finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų. Pakruojo rajono savivaldybės socialinių paslaugų planai rengiami nuo. Suaugusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo. Kartų namai tai mišrių socialinių paslaugų įstaiga.

Socialinį darbą reglamentuojantys teisės aktai. X-493 (aktuali redakcija nuo 2012-11-15). Panašu, kad nepavyko rasti jūsų ieškomo puslapio. Galbūt jums padės paieškos galimybė. DĖL KALVARIJOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO STEIGIMO. Pakeitimai: (Žin., 2008, Nr. 71-2702; Žin., 2010, Nr. 53-2598).

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros galimybių studija. LR socialinių paslaugų įstatymas apibrėžia socialinių paslaugų valdymo. LR apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (žin., 2011, Nr. 72-3475). NERINGOS SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS.

You may also like