Šventas mykolas

Šventas mykolas Mykolas katalikiškose šalyse laikomas karių globėju. Policijos pareigūnai ir kariai, ypač amerikiečių specialiosios pajėgos laiko Mykolą savo globėju. Jis saugo karius ir jūrininkus, apsaugo nuo pagundų.

Šventas mykolas

Michaelis (Mykolas), Gabrielis, Rafaelis (Rapolas), Urielis, Salafielis, Jehudielis. Septynių arkangelų vardai pabirę įvairiose Šv. Mykolai arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame.

Šventas mykolas

Sancte Michael Archangele, defende nos in prœlio, contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium.

Pirmojo spindulio Arkangelas, Arkangelų Kunigaikštis, pirmasis tarp lygiųjų, kurio klauso visi kiti Arkangelai ir jų legionai. MYKOLAS — tokiu vardu vienas iš Dievo dvasinių sūnų Biblijoje minimas vos kelis sykius ir kaskart kovoja su blogio jėgomis. Netrukus kartu su vienuolyno vyresniuoju nuvyko į Krokuvoje prie Šv. Daugiau išminties pagal šiuos žodžius: lazdą ledo mykolas įkiša šventas. Mykolai Arkangelai, apgink mus mūsų kovos dieną, apgink mus nuo velnio apgaulės ir pik- tumo. Populiarumo grafikas, vardas Mykolas. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas 8 Švč. Dievas nieko nesakė, tik liepė šventam Mykolui prirakyt jį prie peklos.

Šventas mykolas

Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai 30 Šv. Atsigulus reikia paprašyti kad tave saugotų šventieji globėjai, angelas sargas, arba šv. Vade, šventasis arkangele Mykolai, gink mus kovoje ir mūšyje „su kunigaikštystėmis, valdžiomis. ANGELŲ LITANIJA (Iš „Paradisus Angelicus“, Lüttich, 1711). Senoliai patartų įsidėmėti, ar šeštadienį per Šventą Mykolą yra giedra ir pučia pietys. Tada greičiausiai sulauksime šaltos ir sniegingos žiemos.

Danutės Mukienės, Dalios Sirgedaitės nuotraukos.

You may also like