Tantalo kancios reiksme

Tantalo kancios reiksme Tantalas – mitinis Lydijos ar Frygijos Sipilo miesto. Tantalas, stovėdamas iki kaklo vandenyje, negalėdavo. Nepakeliamos kančios dėl to, kad trokštamas tikslas yra arti, o jį pasiekti neįmanoma.

Tantalo kancios reiksme

Kitų dievų vardai gerokai senesni, jų tikroji reikšmė neaiški. Sakydami "Prometėjo kančios", kalbame ir apie "Prometėjo ugnį", kai norime apibūdinti kilnumo. Tą pačią reikšmę turi ir posakis "pakilti į Parnasą". Mitologinių sąvokų kilmė ir reikšmė.

Tantalo kancios reiksme

Kančios dėl to, kad trokštamas tikslas yra arti, o jo pasiekti neįmanoma. Abstrakčia bausmės reikšme žodis rykštė vartojamas jau Senajame Testamente. Tantalo kančiomis tokią padėtį, kai kažkas būtina ir trokštama yra visiškai. Kartą geroji deivė Afroditė išgirdo karaliaus maldą ir pasigailėjo jo kančios. Mat norėjo, kad jos saloj teviešpatautų laimė, meilė ir džiaugsmas. Perkeltine reikšme: įtempta padėtis, labai komplikuotos, sunkios aplinkybės.

TANTALO KANČIOS nepakeliamos kančios dėl to, kad trokštamas tikslas yra arti, o jį pasiekti neįmanoma. Prokrusto lova” – visų sulyginimas (visi turi būti vienodi). Trojos arklys” – masalas, apgaulė, įvykdoma.

Tantalo kancios reiksme

Išsami žodžio reikšmė ir paaiškinimas internetiniame žodyne. Tokią pat reikšmę turi ir posakis „Sudeginti visus tiltus“. Kartą norėdamas patikrinti ar dievai visažiniai, užmušė savo. Alegorinė reikšmė gali turėti visas pasakojimas arba tik jo dalis. Graikų literatūroje populiarus buvo.

Litterae docet, littera nocet – raidė moko, raidė kenkia, t. Tuo tarpu imprintingo reikšmę tiek kūdikiui, tiek ir motinai labai gerai suvokė. Filosofijos reikšmė mokslui ypač išryškėja mokslo krizių ir revo- liucijų metu. Metus" pavadino Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto organizuotoje konferencijoje pranešimą apie K. Abu veiksmažodžiai turi vienodą prasmę (= reikšmę? g.gif ).

You may also like