Trumpieji ir ilgieji balsiai

Trumpieji ir ilgieji balsiai Viena iš svarbiausių lietuvių kalbos balsių ypatybių yra jų trukmė (kiek laiko tariame balsį, kiek laiko skamba balsis). Pagal tai balsiai skirstomi į ilguosius ir. ILGIEJI IR TRUMPIEJI BALSIAI Ilguosius balsius žyminčios raidės a, ą, e, ę, ė, į, y, o, ų, ū. Balsis – kalbos garsas, kurį tariant nebūna aiškaus tarimo židinio, pasižymi didele. Tačiau, pavyzdžiui, polineziečių kalbose balsiai sudaro žodžio pagrindą. Ilgieji balsiai tariami maždaug du kartus ilgiau už trumpuosius. Analizuodami garsus ir lygindami juos mokysis tarti ir rašyti trumpuosius ir ilguosius balsius žodžiuose. Trumpuosius balsius žymime raidėmis a , e , i , u , ilguosius – y , ū , o , ė , ą , ę , į , ų. Kirčiuoto skiemens pailgėjusių balsių a , e ilgumas rašte nežymimas: nešu. Parengė Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos logopedė metodininkė Danutė Venckutė.

Ilgieji –trumpieji balsiai Parengė Eglė Černiauskiatė, 2012. Užduotis skirta foneminei klausai lavinti. Ilgumas yra fonologinis lietuvių literaturinės kalbos balsių požymis, nes ilgieji ir atitinkami trumpieji balsiai skiria žodžius, jų formas ir morfemas. Ilgieji ir trumpieji balsiai Kiekvieną dieną jos sugalvodavo vis kitokių veiklų. Aiškiai ištark ir pasakyk, kuriuose žodžiuose girdi garsą i. Balsių rašymas I ir Y, U ir Ū rašyba žodžių galūnėse ir kamiene.

Trumpieji ir ilgieji balsiai

Trumpoji balsė kai kuriuose sudurtiniuose žodžiuose: akimirka, pipirmedis.

Lietuvių kalbos balsiai pirmiausia skirstomi į ilguosius ir trum- puosius. Jie užrašomi penkiomis raidėmis a, e. Bet jei tariant balsius jie trumpinami ar. Trumpieji ir ilgieji balsiai i ir y, e ir ė. Hiatas – balsių ar dvibalsių susidūrimas žodžio viduryje ir žodžių sandūroje.

You may also like