Turos desinysis intakas

Turos desinysis intakas Kūra – upė Lietuvoje, Šiaulių ir Joniškio rajonuose; Mūšos dešinysis intakas. Prasideda ties Lygudais, 4 km į pietvakarius nuo Gruzdžių. Tai svarbiausia Gruzijos ir Azerbaidžano upė.

Turos desinysis intakas

Kuros baseinas iki santakos (86 000 km²) yra mažesnis nei Arakso (101 937 km²), bet Kura vandeningesnė, todėl. Aras) – upė Užkaukazėje; Kuros dešinysis intakas. Kuros-Arakso žemuma, dalį kelio vėl sudaro Azerbaidžano-Irano sieną, pačiame žemupyje teka vien. Uaza (pranc.

Oise) – upė daugiausia šiaurės Prancūzijoje; Senos dešinysis intakas.

Turos desinysis intakas

Achalkalakisckali (ფარავანი, ახალქალაქისწყალი) – upė Gruzijoje, Samcche-Džavachetijoje, dešinysis Mtkvari upės intakas. Ties Oplankiu dešinysis Jūros slėnio šlaitas priartėja prie Vilkyškių. Yžnė teka Šilalės rajone, Akmenos dešinysis intakas. Tai – dešinysis Nemuno intakas, tekantis nuo Ţemaičių aukštumos, 20 km uţ Rietavo, jo ilgis – 177 km. Nemuno dešinysis intakas Jūros upė, teka nuo. Jūros baseine nėra eţerų, čia iškrinta daugiau kritulių nei.

Jūros upė – Nemuno dešinysis intakas, teka nuo Žemaičių aukštumos prie Jankaičių kaimo, pamaitinta Raistinės ir Dausyno pelkių. Kuršių marios – vandens telkinys Baltijos jūros baseine, nuo jūros atskirtas. Merkys – dešinysis Nemuno intakas, didžiausia pietryčių Lietuvos upė.

Turos desinysis intakas

Jūra – vakarų Lietuvos upė, dešinysis Nemuno intakas, dešimtoji pagal ilgį upė Lietuvoje. Jūros upė prasideda Žemaičių aukštumos vakariniame šlaite, 9 km į. Visas žemes nuo Juodosios jūros iki pietrytinio Baltijos jūros kranto. Dniepro aukštupiu laikydamas jo intaką Pripetę, kuri tikrai išteka iš. Galima sakyti, Jūros upė atitinka visų turistų lūkesčius tiek pažengusių tiek pradedančiųjų.

Prie Jūros ir mažesniųjų jos intakų stūkso šie piliakalniai: Skroblio, Padievaičio. Ignalinos ir Švenčionių savivaldybėse, Žeimenos upės dešinysis intakas. Lietuvoje Šešupė teka Užnemunės žemuma, o jos pačios ir intakų. Dovinės baseinui (jo ežeringumas 7,3 %). Jūra – vakarų Lietuvos upė, dešinysis Nemuno intakas. Tai – dešimtoji pagal ilgį upė Lietuvoje. Jūros upė – Nemuno dešinysis intakas – teka nuo Žemaičių aukštumos, todėl jos nuolydis pastebimai didesnis.

Jūros upės vagos plotis siekia 15 – 20 m, gylis – 0,1 – 3 metrai.

You may also like