Ukines bendrijos istatinis kapitalas

Ukines bendrijos istatinis kapitalas Civilinis kodeksas, LR Ūkinių bendrijų įstatymas, toliau – įstatymas, Jungtinės veiklos sutartis, kt. Minimalus įstatinis kapitalas – Nėra. Mažoji bendrija ir uždaroji akcinė bendrovė: pagrindinis mažosios bendrijos.

Ukines bendrijos istatinis kapitalas

Tikroji ūkinė bendrija (TŪB) – neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio visi. Bendrovės dalyviai (savininkai) šiuo atveju rizikuoja tik savo įneštu įstatiniu kapitalu. Neribota turtinė atsakomybė, tačiau tikrieji nariai už bendrijos prievoles atsako visu savo turtu, o nariai komanditoriai. MB steigimui nereikalingas įstatinis kapitalas;; MB yra ribotos atsakomybės įmonė.

Ukines bendrijos istatinis kapitalas

Pradinis (įstatinis) kapitalas – neapibrėžtas. Privalumai: galimybė apjungti atskirų bendrijos narių kapitalus; pakankamas lankstumas priimant sprendimus;. Bankroto atveju jos savininkai atsakys tik įmonės kapitalu bei turtu, įsipareigojimai nebus nukreipti į jų. Didžiausias MB privalumas – nereikia įstatinio kapitalo. Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Steigėjų (akcininkų) skaičius – nuo 2 iki 20.

Valdymo organai – tikrieji bendrijos nariai. Tikrosios ūkinės bendrijos steigimas ir registravimas 31. Steigiant tam tikrų rūšių juridinius asmenis yra nustatytas konkretus įstatinio kapitalo.

Ukines bendrijos istatinis kapitalas

Bendrijos kapitalą sudaro nuosavas ir skolintas kapitalas. Pavyzdžiui, norint padidinti bendrovės įstatinį kapitalą, turi būti sušauktas. Jos akcijos gali būti platinamos bei. AB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 150 000 Lt. Nereikalingas minimalus įstatinis kapitalas, nereikia atidaryti kaupiamosios sąskaitos.

Komercinė ūkinė veikla gali būti nurodoma vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių. B) yra antroji neribotos civilinės atsakomybės įmonės rūšis. Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų (2003 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-1804). AB „B“ įstatinį kapitalą tą dieną sudarė 1 150 paprastųjų vardinių akcijų. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10 tūkstančių. Darome komanditines ukines bendrijos juridinio statuso keitima i.

You may also like