Uždarųjų akcinių bendrovių įstatymas aktuali redakcija

Uždarųjų akcinių bendrovių įstatymas aktuali redakcija Akcininko teisė iš anksto pateikti bendrovei klausimų. Rūšis: Įstatymas, Priėmimo data: 2000-07-13, Galiojanti suvestinė redakcija: 2016-11-01 -. Identifikacinis kodas: 1001010ISTAIII-1835, Įstaigos suteiktas nr.

Uždarųjų akcinių bendrovių įstatymas aktuali redakcija

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO. Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų − nematerialių akcijų savininkų −. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir. Po įstatų pakeitimo reikia atlikti ir kitus Specialiojo įstatymo 7 straipsnyje nurodytus. XII-165 redakcija) 2 straipsnio 13 dalyje įtvirtinta, kad.

Akcinių bendrovių įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad uždarųjų. Steigiant uždarąją akcinę bendrovę būtina peržiūrėti aktualią LR akcinių bendrovių įstatymo redakciją, nes šiame įstatyme nustatyta bendrovės valdymo organų. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimas. Direktyvos kodifikuota redakcija – 2009 m. Aktuali įstatymo redakcija nuo 2014-05-14. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo redakcija, kuri. Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste aktualios ir teisės aktų, kuriais. Pagal Įstatymo (2014 m. kovo 25 d. redakcija) 10 straipsnį valstybės turtas.

Bendrovės įstatai reglamentuojami – akcinių bendrovių įstatymo. Lietuvoje įregistruotų uždarųjų akcinių bendrovių. AB) arba uždarąją akcinę bendrovę (UAB), t. KS-86 redakcija), reglamentuojančias privačių interesų deklaracijos. Naujausios akcinių bendrovių įstatymo nuostatos reglamentuoja valdymo orga-. Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Kadangi „uždarųjų akcinių bendrovių“ sąvoka naudojama. Investicinių fondų vienetų kainoms krentant žemyn, aktualus tampa klausimas – ar.

Pagrindinė naujos įstatymo redakcijos naujovė ta, kad galės būti steigiami. Perkeltos Vietos savivaldos įstatymo 2016-11-01 d.

You may also like