Valstybes pagalba

Valstybes pagalba Valstybės (vietos savivaldos institucijos) teikiamos finansinės paramos ūkio subjektams priemonės: suteiktos iš valstybės lėšų arba. Valstybės pagalba, vyriausybės parama įmonėms. Suteiktos valstybės pagalbos registro (toliau – Registras) tikslas yra kaupti informaciją apie valstybės valdymo ir.

Valstybes pagalba

Socialinei įmonei gali būti skiriama šių rūšių valstybės pagalba: 1) subsidija darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms;. Subsidijos vienai darbo vietai steigti dydis negali viršyti 40 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios atrankos. Rekomendacijos dėl valstybės pagalbos taikymo.

Parengė Rūta Makarevičiūtė, Kristina Bernotaitė (UAB „Ernst & Young Baltic‖) pagal.

Valstybes pagalba

Pagal Europos Bendrijų sutartį, konkurencija negali būti ribojama subsidijuojant tam tikras įmones ar produktus, tačiau galimos tam tikros. Valstybės pagalbos teikimo pramonės įmonėms dėl į elektros kainas įtrauktų apyvartinių taršos leidimų kaštų schema. Kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį Konkurencijos tarybos specialistai teikia konsultacijas ketinantiems gauti arba jau gaunantiems valstybės pagalbą ūkio. Foto, video reportažai, komentarai, specialistų apžvalgos. Valstybės pagalba – tai subsidijos, dotacijos, negrąžintinos paskolos, lengvatinės paskolos, palūkanų subsidijos, atleidimai nuo mokesčių.

Mūsų konkurencijos ir valstybės pagalbos ekspertai konsultuoja tiek nacionaliniais, tiek tarptautiniais klausimais, susijusiais su konkurencijos. Paraiškas galima teikti iki vasario 24 d. Norintys ieško ir valstybės pagalbos. Aprašymas: Parašyta 2014 rugpjūčio 01.

Valstybes pagalba

DE MINIMIS PARAMOS REIKŠMĖ VALSTYBĖS PAGALBOS. Europos Komisija patvirtino valstybės pagalbą Vilniaus kogeneracinei jėgainei. Leidžiama ginti_____________________. MONĖ VALSTYBĖS PAGALBĄ GALI GAUTI IŠ SKIRTINGŲ ŠALTINIŲ TUO.

Gyvūnų augintojai gali gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti. Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba. Konkurencijos taryba įspėjo Druskininkų savivaldybę (toliau – Savivaldybė), kad jos sprendimas investuoti į UAB „Druskininkų sveikatinimo ir. Pagalba turi skatinamąjį poveikį, jei, prieš pradėdamas.

You may also like