Valstybės pagalbos taisyklės

Valstybės pagalbos taisyklės Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus. Atlikus aukščiau išdėstytus veiksmus buvo parengti pastebėjimai ir rekomendacijos dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo, kurie pateikiami toliau. Keičiasi valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis).

Valstybės pagalbos taisyklės

DUK dėl valstybės pagalbos taisyklių, taikomų bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros (BIVP) projektams. Ar yra valstybės pagalbos taisyklių, taikomų. Nedidelė pagalba (de minimis taisyklė). Valstybės narės ar iš jos valstybinių išteklių suteikta pagalba (valstybės pagalba):.

Valstybės pagalbos taisyklės

Bendrosios administravimo taisyklės; Grąžintinų lėšų taisyklės. Valstybės pagalbą reglamentuojančių taisyklių tikslas – užtikrinti, kad. Sutarties 107 straipsnio 1 dalis netaikoma, Komisija taip pat yra pirmiausia išdėsčiusi pranešime apie de minimis taisyklę valstybės pagalbai. EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai. Siekiant, kad valstybės pagalbos teikimo taisyklės būtų taikomos vienodai, skaidriai. Suiariies valstybes pagalbos taisyklės gali iliiryli pįiwciki šiam finansavimui. Europos Komisija (EK) priėmė sprendimą, kuriuo pripažino Airiją pažeidus valstybės pagalbos taisykles ir įpareigojo iš. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. Naujų taisyklių taikymą ES narės turi pradėti ne vėliau.

Valstybės pagalbos taisyklės

Europos Komisijos tyrimai dėl neteisėtos valstybės pagalbos mokesčių lengvatomis:. Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių reikalavimus. Kadangi už konkurencijos taisyklių pažeidimus sankcijos gresia ne tik įmonei. Neleistina valstybės pagalba: valstybės ar verslo atsakomybė? EESRK pabrėžia, kaip bendroji valstybės pagalbos teisinė sistema. Taisyklės nustato pagrindinius finansavimo tikslus ir veiklos kryptis.

You may also like