Valstybes teritorija savoka

Valstybes teritorija savoka Tarptautinėje teisėje valstybės kaip tarptautinės teisės subjekto teritorija yra. Be to, svarbios sąvokos kaip kontinentinis šelfas, išimtinė ekonominė zona ir kt. Valstybė – tam tikroje konkrečioje teritorijoje gyvuojanti politinė organizacija, turinti nuolatinę valdžią, nuolatinius gyventojus, apibrėžtą teritoriją ir suverenitetą.

Valstybes teritorija savoka

Vidaus teisėtvarkoje valstybės valdžia yra aukščiausia valdžia visos valstybės teritorijos ir gyventojų atžvilgiu. Suverenitetas neatskiriamas nuo valstybės. Jau iš valstybės sąvokos galima išskirti pagrindinius tris valstybės elementus: gyventojus, teritoriją, valstybinę valdžią.

Tačiau kiekvienas iš šių elementų turi.

Valstybes teritorija savoka

Ekstradicija tarptautinėje teisėje: sąvoka ir principai. Lietuvos ploto kaita ir geografinė padėtis. Anklavas – giliai į kitos valstybės teritoriją įsiterpusi dalis. Eksklavas – atskirta valstybės teritorijos dalis. Negalima paneigti „tautos“ sąvokos svarbumo tautų apsisprendimo teisėje, tačiau. Priklausomos teritorijos:Kolonijos- GibraltarasGlobojamos salos- Puerto RikasUžjūrio departamentai – Prancūzų Gviana. Savivaldybė – įstatymo nustatytas valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi.

Apibrėžiant valstybės teritorijos sąvoką, reikia atminti du dalykus:. Puslapyje pateiktos naujųjų laikų istorinės sąvokos abėcėlės tvarka.

Valstybes teritorija savoka

Departamentas – valstybės teritorijos dalis, turinti savo administraciją. Kaip matome, valstybės sąvoka glaudžiai susijusi su valdymu, valdžia. Galios resursai yra elementai, kurie nekinta arba mažai kinta: gyventojų skaičius, teritorija. Teritorija Valstybė kaip konstitucinės teisės institutas. Susitarime šios sąvokos turi tokias reikšmes:.

Valstybës teritorijos sàvoka ir sudëtinës dalys.

You may also like