Veiksmai su informacija

Veiksmai su informacija Grafinė; Tekstinė; Garsinė; Vaizdinė; Skaitinė; Žinios Tai žmogaus apdorota informacija (sąvokos, dėsniai, faktai ir kt.), kurią jis gali pritaikyti. Visi atliekami veiksmai ir yra informacijos apdorojimas. Pamokos tikslas – susipažinti su įvairiomis informacijos rūšimis, bei rasti įvairius jos apdorojimo. Schemoįe pateikiami pagrindiniai veiksmai su informaCi- Rinkimus. Dažniausiai minimi penki su informacija susiję veiksmai: kaupimas, saugojimas. Mokytojas padalina klausimus, kurie skirti svarbiausiems pristatomų temų. Kokios rūšies žmogaus sukurta informacija liudija apie žmonijos praeitį?

Veiksmai su informacija

Kokius veiksmus atliekame su informacija?

Veiksmai prieš fasadų šiltinimą, įrankiai, cokolinio profilio įrengimas – Duration: 3:29. Supažindinimas su vertinimo sistema, mokymosi ir IT VBE programa. Kompiuteris ir sveikata lnformaciios rūšys. Priima sprendimą, ar pakanka informacijos, ar reikia jos daugiau. Numato papildomus veiksmus informacijai patikrinti ir papildyti. Elektroninio laiško tema: Veiksmai su informacija, informacijos rūšys. Laiško tekste įrašykite savo vardą, pavardę ir klasę.

Perskaitykite istoriją ir atsakykite į. Apskaitinė informacija formavimo procese tarsi „filtruojama", iš pradinių. Iš bendrųjų programų: Mokinių pasiekimai. Tinkamai elgtis su informacija kompiuteryje. Spręsti paprasčiausius uždavinius, kuriuose reikia naudoti įvairius matavimo rezultatus. Veiksmai su failais: saugojimas, kopijavimas, pervardinimas, ištrynimas. Informacija, skirta 9-tos klasės mokiniams. Metaduomenys yra struktūriškai apibrėžta informacija, kuri apibūdina, paaiškina.

Išsaugojimo – dokumentuoja visus veiksmus, nukreiptus į informacijos išteklių.

You may also like