Veiksmazodziai su priesdeliais

Veiksmazodziai su priesdeliais Tarmėse ir senesniuose raštuose pasitaiko veiksmažodžių dar ir su šiais priešdėliais: anč- (ančkelti), api- (ne prieš lūpinius priebalsius, pvz.: apineša, apikaukė). Mokykla: Kauno Panemunės pradinė mokykla. Yra priešdėlių, kurie vienaip tariasi, o kitaip rašosi. Tas pats priešdėlis visais atvejais rašomas vienodai nepaisant, kaip tariamas jo. Be to, veiksmažodžiai su priešdėliais, kurie turi leksines reikšmes, žymi ne tik kitą veiksmą arba jo atspalvį, bet dažniausiai yra ir įvykio veikslo, t. Raskite ir pažymėkite būtojo kartinio laiko padalyvius, neatitraukiančius kirčio į priešdėlį. Burnos neužriši (nepriversi tylėti).

Veiksmazodziai su priesdeliais

Skyriuje pateikiami veiksmažodžiai, nurodant konkrečiame kontekste aktualiausią. Būdvardžiai ir veiksmažodžiai – aprašoma ne daiktų pavadinimų, o požymių.

Priešdėlis keičia veiksmažodžio prasmę. Bendrinėje kalboje paprastai vartojamas tik priešdėlis apy-, o tarmėse yra ir pa-. Tokių veiksmažodžių nepavyksta padaryti. Veiksmažodžiai su sudėtingais priešdėliais. Lietuvių kalbos veiksmažodžiai dažniausiai yra daromi su šiomis priesa-. Vokiški veiksmažodžiai su atskiriamaisiais priešdėliais. Pats veiksmažodis daugiareikšmis, todėl priešdėlių vaidmuo kiekvienu atveju skirtingas ir to.

Veiksmazodziai su priesdeliais

Dažniausiai su priešdėliais sudaromi daiktavardžiai ir veiksmažodžiai. Sangrąžinių veiksmažodžių priešdėlis per gauna kirtį: – ;; – ;; persi- brėžti. Priesagą arba baigmenį ‑uo‑ti iš viso turi 61 bazės veiksmažodis. Tarptautiniai veiksmažodžiai su priešdėliais“, kuriame. BALTŲ KALBŲ SANGRĄŽINIŲ VEIKSMAŽODŽIŲ FUNKCIJOS IR FORMOS 6. Sangrąžiniai veiksmažodžiai su priešdėliais, kilusiais iš dalelyčių 54.

You may also like