Veiksmažodžių rašyba

Veiksmažodžių rašyba III asmens, daugiskaitos I ir II asmens, būtojo kartinio laiko II asmens ir būtojo dažninio laiko veiksmažodžių su priebalsių supanašėjimu. Veiksmažodžių šaknys, priesagos, galūnės. Būsimojo laiko veiksmažodžių rašyba. Balsių i, ū rašyba pirminių veiksmažodžių šaknyse I. Būtojo kartinio laiko vienaskaitos pirmojo asmens veiksmažodžių, atsakančių į klausimą ką veikiau? Pereiti į Dviskiemeniai veiksmažodžiai, kurių bendraties kamienas baigiasi "y", "ū – Dviskiemeniai veiksmažodžiai, kurių bendraties. Nijolė Linkevičienė – siūlė diskutuoti tik dėl vienos taisyklės, būtent įsidėmėtinos esamojo laiko veiksmažodžių rašybos.

Veiksmažodžių rašyba

Daugumoje kalbų veiksmažodžiai yra kaitomi tam, kad nustatytume laiką, veikslą, nuosaką, asmenį, giminę ar skaičių. Pagal kaitymą ir kitus gramatinius požymius veiksmažodžio formos skiriamos į. Viskas apie asmenuojamąsias veiksmažodžio formas.

Pagrindinę esamojo laiko rašybos taisyklę pasufleruoja klausimas Ką veikia? Norint išmanyti taisyklingą veiksmažodžių rašybą, reikia žinoti veiksmažodžių sandarą. NOSINIŲ RAIDŽIŲ RAŠYBA ŽODŽIŲ ŠAKNYJE 1. Nosines raides rašome kai kurių veiksmažodžių esamojo laiko formose, kai ą, ę tariami ilgai ir kirčiuotame ir. Visi kiti veiksmažodžiai būsimojo laiko trečiojo asmens formoje išlaiko. Priešdėlinių veiksmažodžių rašyba nesikeičia: prilyti – prilis, prigyti – prigis, įsigyti. Balsių rašymas I ir Y, U ir Ū rašyba žodžių galūnėse ir kamiene, veiksmažodžių būsimajame laike ir įvairiose žodžio. Todėl integruotas pasakojimo ir veiksmažodžio mokymas ir mokymasis yra labai. Tačiau veiksmažodžio galūnių rašyba susijusi ne tik su jo laikais, bet ir su.

Jeigu sudarant veiksmažodžių formas vis dar painiojamasi, vertėtų. Ilaminuota veiksmažodžių formų darybos ir rašybos lentelių atmininė. Nereikėtų pamiršti ir to fakto, kad nosinę balsę turi ir visos veiksmažodžių formos bei kiti. Nosinių balsių rašymas žodžių šaknyse. Sudėtingiausios pagrindinių formų rašybos atžvilgiu yra priesagos -yfz. Daugiausia esama priesagos -yfi veiksmažodžių, kurių pagrindinės for- mos yra -yfz, -o. Bendratis – eiti, lupti, mėgti, skęsti.

Esamojo laiko III asmuo – eina, lupa, mėgsta. Dalyvių galūnių ir priesagų rašyba (laukiąs, laukiantis; mylįs, mylį; ėjęs, ėjusi: eidavęs, eidavusi; eisiąs, eisianti). Tikslai: Išsiaiškinti, ką veiksmažodžiams suteikia priešdėliai.

You may also like