Vienintelio akcininko sprendimas dėl euro

Vienintelio akcininko sprendimas dėl euro Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu bei Lietuvos. UAB „AAA“,10 spalio 2016Tai jei kam įdomu apačioje nukopinau. Norėjau Įdįti jei kam reikėtų vienintelio akcininko sprendimą dėl įstatų keitimo Wordinį failą, bet man kažko.

Vienintelio akcininko sprendimas dėl euro

VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS Nr. Bendrą informaciją apie su euro įvedimu susijusius pakeitimus bei prašymo įregistruoti naujus įstatus pateikimo. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas – puiki proga priimti sprendimą dėl įstatinio. Sprendimą dėl įstatų keitimo, juose akcijų nominalią vertę ir įstatinio kapitalo dydį.

Vienintelio akcininko sprendimas dėl euro

Lietuvai prisijungus prie Euro zonos valstybių klubo ir eurui tapus nacionaline.

Sprendimo dėl įstatų keitimo priėmimo teisė (ir kartu pareiga). Akcininkų susirinkime gali būti priimami ir kiti sprendimai, pavyzdžiui, sprendimas dėl įstatų keitimo. Bendrovėje yra vienas akcininkas) ir užpildytą JAR-1 formą. AB ir UAB nuo euro įvedimo dienos per. Ginčus dėl akcininko teisės į informacija sprendžia teismas. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo pavyzdys, šablonas.

Vienintelio akcininko raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo. Dokumente nurodoma: įstatinio kapitalo suma, vienos akcijos nominalioji vertė, bendras akcijų.

Vienintelio akcininko sprendimas dėl euro

Jei tėra vienas akcininkas, pakanka vienintelio akcininko sprendimo. UAB „Hostex“ akcininko sprendimas dėl pritarimo Reorganizavimo sąlygų rengimui. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. Numatant verslo subjektų suinteresuotumą įstoti į euro zoną, kuris lems.

Vadovaujantis 2014-12-17 vienintelio akcininko Vilniaus rajono. Akcijų nominali vertė gali būti išreikšta eurais euro centų tikslumu. City Service SE valdymo struktūra nesikeičia ir lieka ta pati, t. Bendrovės vienintelio akcininko ir steigėjo – Ukmergės. Eur (dvidešimt aštuoni eurai, 96 euro centai).

You may also like