Zodziai su ėl priesaga

Zodziai su ėl priesaga Linksniuojamųjų žodžių priesagų rašymas. Balsė e įsidėmėtina šiose priesagose: -eklis, -eklė: mušeklis, žarsteklis. Priesaga – tai žodžio kamieno dalis, dažniausiai esanti tarp šaknies ir galūnės, bet galinti eiti po šaknies ir užbaigti žodį. Vediniai iš daiktavardžių turi priesagas -inis, -ė, -ingas, -a, -iškas, -a, -(i)otas, -a. Kadangi su šiomis priesagomis daromi tik daiktavardžiai iš daiktavardžių. Priesagos -ija vediniai rodo pamatiniu žodžiu reiškiamų asmenų valdomą. Mažybinių maloninių daiktavardžių su priesagomis -el-, -ėl- daryba ir rašyba.

Zodziai su ėl priesaga

Mokykla: Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”. Padarykite šių daiktavardžių vedinių su priesagomis –el-, -ėl- (10 taškų):Kambarys AkmuoKirminas KrūvaVąšas NuometasLentyna. Deminutyvas – su priesaga sudarytas išvestinis žodis, turintis mažybinę. Populiariausios priesagos, naudojamos lietuviškuose deminutyvuose – el, ėl, ut, uk. Paprastus žodžius sudaro šaknis ir galūnė arba šaknis ir bendraties priesaga ( tėvas, ašara, bėgti). Antriniai žodžiai ((dariniai) yra pasidaryti iš kitų žodžių.

Deminutyvų okazionalumą lemia vienas iš darybos sandų: priesaga, pamatinis žodis. Esminiai žodžiai: deminutyvas, okazionalus darinys, okazionalizmas. Kiti pamatiniai žodžiai padaryti su įvairiomis kitokiomis priesagomis: atstovauti (: atst-ov-… (: pavarg-ėl-is) (DŽ3e, LKŽe ʽeiti pavargėliais, elgetautiʼ), raganauti. D a i k t a v a r d ž i ų antraštiniu žodžiu duodamas vienaskaitos vardininko. Po daiktavardžių su priesaga -tojas rašoma skliausteliuose ir daiktavardžių su. Lietuvių kalboje galima rasti ne Vieną atvejį, kai iš trumpesnių priesagų yra.

Pagalvokite ir pasakykite, kuo skiriasi šie žodžiai? Suranda ir pabraukia žodžius su priesagomis –el-, -ėl- (Priedas Nr. 1).

You may also like