Zodziai su priesaga el

Zodziai su priesaga el Vartojama kaip mažybinė priesaga. Linksniuojamųjų žodžių priesagų rašymas. Mano išrinktuosius Informacija. Balsė e įsidėmėtina šiose priesagose: -eklis, -eklė: mušeklis, žarsteklis. Mažybinių maloninių daiktavardžių su priesagomis -el-, -ėl- daryba ir rašyba. Vediniai iš daiktavardžių turi priesagas -inis, -ė, -ingas, -a, -iškas, -a, -(i)otas, -a. Kadangi su šiomis priesagomis daromi tik daiktavardžiai iš daiktavardžių, o kiekviena.

Zodziai su priesaga el

Bendrasis dalykas: priesaga -inis.

Deminutyvas – su priesaga sudarytas išvestinis žodis, turintis mažybinę. Populiariausios priesagos, naudojamos lietuviškuose deminutyvuose – el, ėl, ut, uk. Lietuvių kalbos žodyno varianto. Kiti pamatiniai žodžiai padaryti su įvairiomis kitokiomis priesagomis: atstovauti. V e i k s m a ž o d ž i ų lizdo antraštiniu žodžiu eina nepriešdėlinės formos. Veiksmažodžių su bendraties priesagomis -auti, -enti, -ėti, -inti, -yti, -oti, -uiti, -uoti. Padarykite šių daiktavardžių vedinių su priesagomis –el-, -ėl- (10 taškų):Kambarys AkmuoKirminas KrūvaVąšas NuometasLentyna. Morfonologinis priesagų varijavimas, — Žmogus ir.

Reikšminga, kad kalbamieji vediniai turi ir kitų nei pamatiniai žodžiai kaitybos para-. Vediniai remiasi vienu pamatiniu žodžiu (paprastieji žodžiai arba dariniai), pvz. Pateiktuose sakiniuose daiktavardžius pakeisti mažybiniais ir maloniais žodžiais. Tarptautiniuose žodžiuose rašome j, jeigu žodžio kamienas prieš priesagas -inis, -iškas turi priebalsę. Pagalvokite ir pasakykite, kuo skiriasi šie žodžiai? Suranda ir pabraukia žodžius su priesagomis –el-, -ėl- (Priedas Nr. 1).

Visi kaitomieji lietuvių kalbos żodżiai yra morY. Vieni iš pirmūjų kalbininko taisytų naujadarų – žodžiai vistorija ir. Morfemiškai skaidomi ir kai kurie nekaitomi žodžiai. Pavyzdžiui, šakelė = šak- (šak-a) + -el- + -ė. Esminiai žodžiai: prieveiksmių kirčiavimas. Marcelijus Martinaitis) Jéigu žôdžiai yrä žmomíj kúnai, tai dar daugiau jiě yrä.

You may also like