Zodziai su priesaga im

Zodziai su priesaga im Priesaga – tai žodžio kamieno dalis, dažniausiai esanti tarp šaknies ir galūnės, bet galinti eiti po šaknies ir užbaigti žodį. Reikėtų priešdėlių į- ir są- nepainioti su priešdėliais in-, im-, san-, sam-. Remiamasi Algimanto Urbanavičiaus tinklapiu. Veiksmų, būsenų ir veiksmo rezultatų pavadinimus reiškiantys daiktavardžiai su -imas , -ymas daromi iš būtojo. Tačiau ne šie ar kiti panašūs žodžiai kelia daugiausia problemų. Priešdėliai są-, san-, sam- ; į-, in-, im- bei api- ir apy-. Priesagų, galūnių, priešdėlių rašybos taisyklių neįmanoma taikyti praktiškai.

Zodziai su priesaga im

Remiantis fonetiniu principu žodžiai rašomi taip, kaip girdimi, pvz. Tarptautiniuose žodžiuose rašome j, jeigu žodžio kamienas prieš priesagas -inis, -iškas turi priebalsę. Jei priesaga prasideda balse (im, ym, yb, ės, en, ykl, ik, ėj), tuomet žodis. Vediniai remiasi vienu pamatiniu žodžiu (paprastieji žodžiai arba dariniai), pvz. Kadangi su šiomis priesagomis daromi tik daiktavardžiai iš daiktavardžių, o kiekviena. Jei raidė yra galūnėje, aiškinkite taip: Namą. Parinkite žodžių su juodžiau išspausdintų žodžių priesagomis.

Tie žodžiai buvo tokie (skaudus)______ ir tokie (švarus)______, jog. Die erstern haben durch alle Tempora entweder gleiche Sylben, oder im Praeterito.

Zodziai su priesaga im

Reikšminga, kad kalbamieji vediniai turi ir kitų nei pamatiniai žodžiai. Kiti pamatiniai žodžiai padaryti su įvairiomis kitokiomis priesagomis:. Morfemiškai skaidomi ir kai kurie nekaitomi žodžiai. Pavojingesni priesagų rašybos atvejai. Supranta, kaip rašomi žodžiai su priesagomis -ti, -t-, -tuv-, -tuk-, -s-, -st-, -sn-, -sm-.

Kaip su priesagomis padaryti žodžiai yra vadinami priesagų (priesaginiais). Vieni galūnių darybos daiktavardžiai yra seni žodžiai, plačiai vartojami.

You may also like