Zodziai su priesaga oj

Zodziai su priesaga oj V e i k s m a ž o d ž i ų lizdo antraštiniu žodžiu eina nepriešdėlinės formos. Veiksmažodžių su bendraties priesagomis -auti, -enti, -ėti, -inti, -yti, -oti, -uiti, -uoti. Reikšminga, kad kalbamieji vediniai turi ir kitų nei pamatiniai žodžiai.

Zodziai su priesaga oj

Jei rasit minutele ne lituanistei, bet prijaucianciai, tai turiu klausimuka: zodzio MOKYTOJAS (valytojas, rasytojas…) priesaga -toj- ar -yt-oj-. Tarptautiniuose žodžiuose prieš lietuviškas galūnes ir priesagas priebalsis j tariamas irrašomas, o prieš. Lietuvių kalbos rašyba: sudurtiniai žodžiai. Balsė e įsidėmėtina šiose priesagose: -telėti, -terėti: barkštelėti, lukterėti;.

Zodziai su priesaga oj

Pagal funkciją išskiriamos žodžių darybos ir žodžių kaitybos priesagos. Vediniai iš daiktavardžių turi priesagas -inis, -ė, -ingas, -a, -iškas, -a, -(i)otas, -a. Daugiausia vedinių yra su priesagomis -uoti, -uoja, -avo; -auti, -auja, -avo; -oti. Su priesagomis padaromi ne tik nauji žodžiai, bet ir to. Tačiau ne Visi žodžiai baigiasi galūnemis. Giminių yra dvi: v y r i š k oji ir m o t e ri š k oj i. Ne visuose kalbotyros veikaluose minimi darybiniai sinonimai ir.

Internete prieinamas anglų kalbos priešdėlių, priesagų ir sudurtinių dėmenų žodynas. PRSdF), pavyzdžiui, ne-gail-ėj-o, pa-sak-oj-o, ne-tur-ėj-o.

Zodziai su priesaga oj

Diktante su priesaga -tel(ė)ti pavartoti veiksmažodžiai dingteli (: dingt, plg. dingtelėti, dingtelėja… jų nariui, kuris atskirai nebegali būti vartojamas, ir likus tik vienam kirčiui, rašomi vienu žodžiu (LKRS, § 58, p….. 22): Austrij-oj (Austrij-oje). Priesagų ir priešdėlių vediniai. Tokie žodžiai jungiami jungtuku ir, pvz. Raktiniai žodžiai: naujieji skoliniai, natūralioji morfologija, kaityba, daryba, produktyvumas.

Prūsų kalboje būdvardžiai su priesaga -ing- gana dažnai pada-. Merginos ir vaikinai-kuo skiriasi šie žodžiai? Oj – Turejo skaudeti Video: Oj – Turejo skaudeti.

You may also like