Zodziai su priesaga yn

Zodziai su priesaga yn Su "y" rašomos šios dažniau vartojamos priesagos. Priesagą -ena turi daiktavardžiai, reiškiantys odų bei kailių pavadinimus. Linksniuojamųjų žodžių priesagų rašymas.

Zodziai su priesaga yn

Mano išrinktuosius Informacija. Balsė e įsidėmėtina šiose priesagose: -eklis, -eklė: mušeklis, žarsteklis. Priesaga – tai žodžio kamieno dalis, dažniausiai esanti tarp šaknies ir galūnės, bet galinti eiti po šaknies ir užbaigti žodį. Priesaga arba sufiksas – po šaknies (tiesiog arba po kitos priesagos) einantis ir.

Zodziai su priesaga yn

Pagal funkciją išskiriamos žodžių darybos ir žodžių kaitybos priesagos. Kadangi su šiomis priesagomis daromi tik daiktavardžiai iš daiktavardžių, o kiekviena. Vediniai iš daiktavardžių turi priesagas -inis, -ė, -ingas, -a, -iškas, -a, -(i)otas, -a. Su priesagomis padaromi ne tik nauji žodžiai, bet ir to paties žodžio formos. Paprastus žodžius sudaro šaknis ir galūnė arba šaknis ir bendraties priesaga ( tėvas, ašara, bėgti). Antriniai žodžiai ((dariniai) yra pasidaryti iš kitų žodžių. Iš kokybinių būdvardžių su priesaga ‑yn: geryn, aukštyn.

Su priesaga -yn daromi prieveiksmiai iš dviskiemenių būdvardžių, turinčių kokybinę. Kiti pamatiniai žodžiai padaryti su įvairiomis kitokiomis priesagomis:.

Zodziai su priesaga yn

Tarptautiniuose žodžiuose rašome j, jeigu žodžio kamienas prieš priesagas -inis. Iš būdvardžių ir būdvardiškųjų žodžių sudaryti prieveiksmiai rašomi su -yn:. Lietuvių kalboje galima rasti ne Vieną atvejį, kai iš trumpesnių priesagų yra. Internete prieinamas anglų kalbos priešdėlių, priesagų ir sudurtinių dėmenų žodynas. ESMINIAI ŽODŽIAI: pavardės, daryba, tarmės, bendrinė kalba.

Visi prieveiksmiai – net patys trumpiausi žodžiai (čia, ten, kur, kaip) – yra dariniai. Prieveiksmiai su priesaga yn pasidaromi iš kokybinių būdvardžių.

You may also like