Zodziai su priesdeliu pa

Zodziai su priesdeliu pa Darybos formantas yra galūnė, įforminanti žodį kaip sakinio elementą. Vietos ar su vieta susijusių dalykų pavadinimai – priešdėliai pa-, po-, į-, ant-, apy-, už-:. Esama idėjų, kad žodžiai su priešdėliu be- galėtų būti galūnių vediniai arba. Kotvičiaus nuomonė, kad priešdėlis pa- lietuvių kalboje neturi. Tas pat pasakytina ir apie dviejų priešdėlių ar sangrąžos dalelės -si- ir. P r i e š d ė l i n i a i veiksmažodžiai dedami atskirais antraštiniais žodžiais. Bendrinėje kalboje paprastai vartojamas tik priešdėlis apy-, o tarmėse yra ir pa-, po-, prie-, pro-.

Zodziai su priesdeliu pa

Naują žodį sudaro kartu su galūne tik.

Priešdėlis są- nėra žodžio sąsiuvinis darybos formantas. Turbūt traktuojant, kad kai kurie žodžiai su priešdėliu ne- turi „iš-. Leksika (gr. lexikos – žodinis, lexis – žodis )– tai kurios nors kalbos žodžių visuma. Kai kurie jų gali būti pakeisti visai kitais žodžiais, kaip bus matyti iš duodamų. Pasitaiko žodžių su priešdėliu pa-, vartojamų lietuvių kalbai nebūdingomis. Nesudėtingos darybos žodžius suskirstyti reikšminėmis žodžio dalimis, pažymėti sutartiniais ženklais. Taip, taip kelti taisyklinga, par- yra priešdėlis. Sudurtiniai ir priešdėliniai žodžiai gali būti keliami skiemenimis, pvz.

Straipsnyje aptariamas neapibrėžtą ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių, t. Pirmojoje lietuvių kalbos gramatikoje pa- teikiami patys. O Składni) skyriuje: žodžių sudūrimas, priešdėlių pridėjimas (irgi suvokia- mas kaip sudūrimas) bei. Veiksmažodžių darybiniai sinonimai ir žodžių variantai 17. Prie pamatinių žodžių jungiama 12 priešdėlių: ap(i)-, at(i)-, į-, iš-, nu-, pa-, par-, per-, pra-, pri-, su- ir. Kai antspaudą dedame ne vieną, o daugiau kartų, paprastai vartojame žodį. Sudarykite daiktavrdžius su priešdėliu pa-:.

You may also like