Žodžių darybos klaidos

Žodžių darybos klaidos Leksika (gr. lexikos – žodinis, lexis – žodis )– tai kurios nors kalbos žodžių. Leksikos ir žodžių darybos lygmuo: normos ir klaidos. Kalbos kultūros požiūriu skirtini bk teiktini (norminiai) ir neteiktini (nenorminiai) žodžiai.

Žodžių darybos klaidos

Priešdėlinės žodžių darybos klaidos 7. Sudurtinių žodžių darybos klaidos 8. Spaudoje gana dažnos įvairios dalyvinių formų klaidos. Keletas žodžių darybos klaidų pavyzdžių: vertinami nevienareikšmiai (=nevienareikšmiškai); abipusiai.

Žodžių darybos klaidos

Klaidos, Galimi klaidų taisymai.

Netaisyklingos darybos arba ne savo darybine reikšme vartojami žodžiai su lietuviškais. Morfologijos, sintaksės klaidos specialybės kalboje ir jų taisymas. Dalyvių, padalyvių, pusdalyvių bei prieveiksmių vartojimas ir klaidos. Termino samprata, struktūra, ypatybės ir darybos būdai. Gaunamas rezultatas, arba darinys, – žodžių darybos priemonėmis sudarytas žodis. Darybinio skaidymo pagalba apsprendžiami dariniai, jų sudėtinės dalys. Reikšminiai žodžiai: leksikos klaida, sintaksės klaida, semantizmas, vertinys, svetimybė. Vertalai yra tokie žodžiai, kurie neatitinka lietuvių kalbos žodžių darybos polinkių ir bendrinėje kalboje turi atitikmenų.

Žodžių darybos klaidos

Pavojingesni priesagų rašybos atvejai. Galūnių rašybos dažniausios klaidos. Pagal raktinį žodį: Žodžių darybos klaidos. Iš administracinės kalbos, tarnybinių dokumentų, šnekamosios kalbos parinkite po 10. Penktajame morfologijos skyriuje (jį parengė Erika Rimkutė) aprašyta, kaip kaitomos kalbos dalys, kaip turi būti ir kaip. Daugumos rašybos klaidų būtų galima išvengti, jei tekstų rengėjai bent jau. Pasitaiko klaidų ir švenčių pavadinimuose. Raktiniai žodžiai: specialybės kalba, užsienio kalbų įtaka, kalbos klaidos, lyginamoji analizė.

Vytauto didžiojo universitetas.

You may also like