Zodziu diktantas 9 klasei

Zodziu diktantas 9 klasei Mano išrinktuosius Informacija. Rašydami žodžių diktantus mokysitės taisyklingai rašyti linksniuojamųjų kalbos dalių priešdėlius ir. Pateikiami trijų lygių žodžių rašybos pratimai po 20 žodžių su įvairiais nosinių.

Zodziu diktantas 9 klasei

Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo užduotys. Nacionalinio diktanto konkurso I turo diktanto tekstas su rašybos ypatumų. Ne visų žodžių rašybą, sakinių skyrybą mokiniai privalo mokėti baigdami IV klasę, todėl diktantas netinka apibendrinamajam mokinių vertinimui. Turbūt pas jus ten, Airijoje, jau želia žolynai ir sprogsta pumpurai.

Zodziu diktantas 9 klasei

O Lietuvoj sniegą drebia lyg iš. Rengiami du konkurso turai, todėl kasmet rašomi du diktantai. Parengtas užduočių raštingumui ugdyti komplektas 5–10 klasėms. Daugelio rašybos požiūriu aktualesnių diktanto žodžių 2013 m. Kaip smarkiai liepsnojo laužas po ąžuolu, Marčius neprisimena. Jis ramiai irklavo valtį, nepakeldamas galvos, ir aplink nieko. Paskui jam įgr_so klausytis pašnekesių telefonu, ir meistras ėmė sn_duriuoti. Dobrovolskio „Mokomųjų diktantų V-IX klasei“ ir „Lie- tuvių kalbos rašybos ir. Naujo serijos „Šok“ lietuvių kalbos vadovėlio Žaidžiu žodžiu komplektą.

Zodziu diktantas 9 klasei

Pirma klasė Antra klasė Trečia klasė. IAULIŲ APSKRITIES MOKSLEIVIŲ RAŠTINGUMO KONKURSAS. Parašytus diktantus vaikai atiduoda mokytojai. Be abejo, mokytojai naudojasi A. Zabotkos “Kontroliniai diktantai 5-12 kl. DIKTANTAS; Žodžių rašymas drauge ir skyrium. Bet kai kuriuos sakinius ar žodžių diktantus galima diktuoti ir aukštesnėse klasėse.

Rasa, namo, namas, namą, Valė, ūkas, ūkė, avelė, nešė, lėlė, lėlę, rašo, rašė, Almas, Almą. Nosinių raidžių rašyba žodžių šaknyje (ą, ę veiksmažodžių es. l.). Diktantai 5–8 ir 9–10 klasėms: 5 klasė. Skardieji ir duslieji priebalsiai. Praeitą pamoką rašėte diktantą iš šaknies balsių rašybos. Pasakyti, kodėl ir kokių žodžių šaknyse nerašomos nosinės raidės.

V klasei) ir Vėl žaidžiu žodžiu (Vi kla- sei) temas.

You may also like