Zodziu kirciavimas

Zodziu kirciavimas Jūsų tekstas: (Enter) Sukirčiuotas tekstas:. Lietuvių kalbos sakinių ir žodžių kirčiavimas. Kaitomų žodžių kirčiavimas; 4 Kitų kalbų atitikmenys; 5 Šaltiniai.

Zodziu kirciavimas

Tinkamai pažymėkite pajuodintų žodžių priegaidę. Sugrupuokite žodžius į turinčius. Naudojantis šiuo įskiepiu galima sukirčiuoti visą dokumentą (iki 1000 žodžių) arba pasirinktą tekstą, taip pat išsaugoti kirčiavimo rezultatus.

VLKK, parengtos ir komentuojamos.

Zodziu kirciavimas

Dėl tarptautinių žodžių su kirčiuotais kamieno dvigarsiais el, er, eu kirčiavimo, žr. BŪDVARDŽIŲ SU PRIESAGA -INIS, -Ė KIRČIAVIMAS. Būdvardžiai su priesaga -inis, -ė, padaryti iš žodžių, kurių daugiskaitos kilmininke. SUTRUMPĖJUSIŲ LINKSNIŲ KIRČIAVIMAS. Pirmajai kirčiuotei priklauso nemaža tarptautinių žodžių su nekirčiuotais formantais -ija. Priešpaskutinio skiemens taisyklė. DŽ5e sudarytojus peržiūrėti nemažo būrio žodžių kirčiavimo normas.

DŽ5e patikslintas daugiau kaip 100 daikta- vardžių kirčiavimas. Kirčiavimas vertimas iš lietuvių į anglų kalbą su kirčiavimu ir tarimu.

Zodziu kirciavimas

Visi gali į savo kompiuterį nemokamai parsisiųsti kirčiavimo įskiepį programai MS. Prieš pamoką “Kirčiavimo taisyklių įtvirtinimas ir kirčiavimo pratybos”. Būdingesni pirmosios kirčiuotės. Kiek daugiau kirčiavimo klaidų rasta LNK laidos. Vakaras su Marijonu“ vedėjo 15-oje tirtų jo vestų laidų – 888. Tai sudaro 2,45% visų pavartotų 36178 žodžių.

Trumpojo skiemens kirčiavimas (2). Jis pirmiausia skirtas 5–12 klasių mokiniams. Riboto kaitymo ir nekaitomų kalbos dalių kirčiavimas. Kasparaitis, 2000) susipynė kirčiavimo schemos. Paprastai veiksmažodžių pagrindinių formų kirčiavimas sutampa. Pirmosios kirčiuotės žodžių daugiskaitos naudininko ir galiniko linksniai yra kirčiuojami.

You may also like